Grzegorz Szałkowski

Grzegorz Szałkowski  - zdjęcie

nauczyciel przedmiotów informatycznych