Urszula Łacina

Urszula Łacina - zdjęcie

Ukończyłam Akademię Rolniczą we Wrocławiu na wydziale rolniczym w zakresie gleboznawstwo i ochrona środowiska rolniczego, podyplomowe studia na Uniwersytecie Wrocławskim z biologii oraz kurs kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie”.
Uczę przedmiotów zawodowych w zawodzie technik rolnik: produkcja roślinna i produkcja zwierzęca.
Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodach: technik rolnik, technik agrobiznesu oraz rolnik.
Ukończyłam szereg kursów doskonalących organizowanych przez OKE w Poznaniu oraz CKE w Warszawie m.in. szkolenie dla autorów zadań z zakresu tworzenia zadań egzaminacyjnych w oparciu o zmodernizowane podstawy programowe. Brałam udział w wielu szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach w ciągu mojej pracy zawodowej.