Piotr Kowalek

Piotr Kowalek  - zdjęcie

nauczyciel przedmiotów zawodowych