Danuta Pawlak

Danuta Pawlak - zdjęcie

Ukończyłam Akademię Ekonomiczna w Poznaniu na wydziale ekonomiki produkcji i obrotu, Studium Pedagogiczne, Podyplomowe studia z zarzadzaniu i marketingu oraz bibliotekarstwa z zarządzaniem w oświacie. W trakcie pracy brałam udział w wielu szkoleniach, konferencjach, w warsztatach oraz kursach doskonalących m. in. Zdobyłam uprawnienia egzaminatorach przedmiotów zawodowych. Uczę przedmioty zawodowe z zakresu ekonomiki.