Katarzyna Droga

Katarzyna Droga - zdjęcie

Ukończyłam Akademię Rolniczą we Wrocławiu na kierunku Rolniczym, specjalność: gleboznawstwo i ochrona środowiska rolniczego. Studia podyplomowe: ochrona środowiska (UAM Poznań) i architektura krajobrazu (Politechnika Wrocławska). Ukończyłam kurs przygotowawczy oraz zdałam egzamin państwowy na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz kurs przygotowawczy do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Przez kilkanaście lat pracowałam w organach: samorządu gminnego oraz różnych spółek handlowych.
W obecnej pracy nauczyciela łączę moją pasję projektanta przestrzeni z dotychczas zdobytym doświadczeniem zawodowym. Dbam o wysoki poziom nauczania przedmiotów zawodowych, co gwarantuje młodzieży zdanie egzaminu zawodowego oraz łatwiejsze wejście na rynek pracy.