Hanna Kucharska

Hanna Kucharska - zdjęcie

Ukończyłam AWF Poznaniu na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Uczę w szkole od 1984 r. począwszy od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum, a od 1994 r. w szkole średniej. Jestem egzaminatorem w zawodach związanych z turystyką. Uczę wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych związanych z turystyką. Brałam udział wielu warsztatach, szkoleniach i konferencjach metodycznych na przestrzeni wielu lat pracy zawodowej.