Anna Łukasik

Anna Łukasik - zdjęcie

Ukończyłam akademie rolniczą w Poznaniu, gdzie uzyskałam tytuł mgr inż. Następnie uczęszczałam do Studium Pedagogicznego w Kaliszu. W kolejnych latach poszerzałam moje wykształcenie po studia dyplomowe ochrona i „kształtowanie środowiska” na uniwersytecie Łódzkim „biologia i ochrona środowiska” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz „dietetyka o organizacja żywienia” na Uniwersytecie w Poznaniu. Od wielu lat uczę biologii przedmiotów zawodowych w zawodzie technik żywienia i Technik Rolnik. Jestem Egzaminatorem w zawodzie Technik Rolnik. Uczestniczyłam w licznych kursach i w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, żywienia oraz w praktykach zawodowych dla nauczycieli organizowanych przez UE. Pracowałam z młodzieżą w ramach projektu edukacyjnych „e-Wielkopolska”, „Droga do sukcesu”.