Konferencja dotycząca projektu „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata” w ZS nr 2

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie dla Nauczycieli i Dyrektorów z ostrzeszowskich szkół w celu zaprezentowania projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej

projektu finansowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna (nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010) i realizowanego przez 22 nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 im.Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie .

 

Na początku października podobne spotkanie zostało zorganizowane w murach Biblioteki Miejskiej w Grabowie dla szkół podstawowej i gimnazjum w Grabowie i Kraszewicach. W czasie dwuczęściowej konferencji zespół projektowy wraz z kordynatorem projektu starał się przekazać wiedzę dotyczącą programu Erasmus+, pisania wniosku o dofinansowanie, przygotowania projektu i zarządzania nim. Uczestnicy projektu dokonali niezwykle interesujących prezentacji ukazujących pobyt w różnorodnych placówkach edukacyjnych w czasie realizacji mobilności.

 

Goście uczestniczący w konferencji mieli możliwość obejrzenia wielu pięknych zdjęć i zapoznania się z aspektami kulturowymi danego regionu. Każdemu spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna, wykonana przez uczestników projektu, ukazująca wszystkie odwiedzone przez nas kraje Europy. Wierzymy, że konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli przyczyni się do zainteresowania programem zagranicznych mobilności pośród środowiska szkolnego Powiatu Ostrzeszowskiego a jako uczestnicy programu zachęcamy do udziału w projektach Akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej.

 

 Opracowanie: Anna Klósak - koordynator projektu