Ogólny      2020-08-31 23:27:58

Zasady bezpiecznego zachowania w zagrożeniu COVID

Opracowanie na podstawie 10 zasad dla uczniów i rodziców MEN

 

10 zasad MEN dla ucznia

Zalecenia szkoły do pkt. MEN

1

Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.

W domu popracuj samodzielnie. Samokształcenie jest ważnym elementem nauki. Sprawdź wiadomości i zadania domowe tam znajdziesz informację co było w szkole

2

Często myj ręce.

W toaletach czeka na ciebie aplikator z mydłem
i ręczniki papierowe

3

Nie dotykaj oczu, ust i nosa.

4

Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.

Wystarczy przyjazne spojrzenie, ukłon
i pomachanie ręką

5

Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.

Może wie to czego ty nie wiesz o zagrożeniu

6

Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.

7

Spożywaj swoje jedzenie i picie.

8

Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.

Zachowaj dystans, włóż maseczkę

9

Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

Nauczyciel wyśle Cię do pielęgniarki – ona Tobie pomoże

10

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

Zachowaj dystans, używaj maseczki lub przyłbicy

 

 

10 zasad MEN dla rodziców

Zalecenia szkoły do pkt. MEN

1

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.

Jeżeli uczeń zostanie w domu - zobowiązany jest do sprawdzania wiadomości i zadań domowych w Librusie. Tam znajdzie informacje co było na lekcji.

2

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Ucznia proszę wyposażyć w co najmniej 3 maseczki lub/i przyłbicę – nieodzowna na korytarzu i w autobusie

3

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Informacja dla wychowawcy w Librusie

4

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

Codziennie wieczorem około 21 mogą pojawiać się ważne informacje na Librusie w ogłoszeniach
i wiadomościach.

5

Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, oddzwoń

Informacja o stanie ucznia jest ważna i umożliwia szybką reakcję na zachorowanie (niekoniecznie na COVID)

6

Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

7

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

8

W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze

9

Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu

10

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami
i po nich.

W autobusie zaleć dziecku używanie maseczki
i zachowanie dystansu w miejscach publicznych.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny