Ogólny      2020-03-11 13:08:28

Zawieszenie zajęć od 12.03.2020 r.

Decyzja Rządu RP o zawieszeniu zajęć w szkołach od 12 marca do 25 marca

Zgodnie z ogłoszeniem przekazanym przez Premiera i Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć lekcyjnych od 12 marca do 25 marca, apeluję do wszystkich uczniów i nauczycieli o pracę za pomocą wiadomości w synergii i na platformach edukacyjnych (Synergii i Wydawnictw).

Niech to będzie czas samokształcenia i pracy za pomocą Internetu.

Bardzo proszę o ustalenie pomiędzy uczniami i nauczycielami zasad pracy zdalnej.

Uczniowie, którzy nie pamiętają swoich loginów proszeni są o kontakt z sekretariatem.

Proszę o śledzenie ogłoszeń w dzienniku elektronicznym.

Proszę także o zachowanie zasad bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem:

  • unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przestrzegania w domu zasad higieny oobistej i czystości pomieszczeń, w których się przebywa.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny