Unia Europejska      2019-06-23 19:51:22

Ukończenie kursów językowych przez nauczycieli ZS NR 2 i przygotowanie kulturowe

Nauczyciele wyjeżdżający na kursy językowe i metodyczne w ramach projektu: „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadczasowa mobilność kadry edukacji szkolnej” uczęszczali od września do czerwca na zajęcia języka angielskiego i francuskiego do szkoły językowej NOVA CENTRUM w Ostrzeszowie. Nauka miała na celu przygotowanie się do kursu poprzez wzbogacenie słownictwa, przełamanie bariery językowej, praktyczne użycie zasad gramatycznych oraz ćwiczenie wymowy. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali dyplomy ukończenia kursów na różnych poziomach. Cieszy fakt, że w kursach brali również udział nauczyciele nie będący w projekcie a chcący rozwijać swoje umiejętności językowe. W sumie kursy ukończyło 17 nauczycieli, 4 z nich uczęszczało na 2 kursy językowe. By lepiej przygotować się do wyjazdów nauczyciele biorący udział w projekcje obejrzeli wykłady na temat różnic wynikających z odmienności kulturowej oraz prezentację z konferencji z dnia 25.05.2018 zorganizowanej przez FRSE Tytuł konferencji: Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły .

http://jows.pl/content/ksztalcenie-jezykowe-wobec-wyzwan-zmieniajacej-sie-szkoly-podsumowanie-konferencji

http://www.psz.pl/124-polityka/grzegorz-mazurczak-miedzykulturowosc-w-zglobalizowanym-swiecie https://www.idial4p-center.org/file:///C:/Users/Admin/Downloads/kruczek+ulanecka_r%C3%B3%20nice+kulturowe.pdf http://komunikacja-miedzykulturowa.blogspot.com/2013/10/trudnosci-wynikajace-z-roznic.html https://youtu.be/T4Noc_KuHt4 https://youtu.be/tCedAA6Cqgo http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/448/edukacja_miedzykulturowa_pajp_czesc_2_pdf_16004.pdf

Opracowanie: Anna Płaczkowska