Unia Europejska      2018-11-28 20:32:58

Lekcja programowania sterowników PLC w języku angielskim

W ramach projektu: „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy.” Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” dnia 26.11.2018 odbyła się lekcja pokazowa dla klasy 4 ME (grupa mechatroniczna) dotycząca programowania sterowników PLC w wersji angielskiej. Temat lekcji: “PLC drivers - introduction”. Uczniowie na samym początku poznali przykłady wykorzystania podstawowych bramek logicznych (AND, OR, NOT) oraz przerzutników RS i SR (dołączone zrzuty ekranowe) w zadaniach praktycznych. Następnie Uczniowie stworzyli program dotyczący sterowania drzwiami w markecie. Cały interfejs programu oparty jest na wersji anglojęzycznej. Dodatkowym utrudnieniem było zapoznanie się z tekstem zadania również w wersji angielskiej. Dla uczniów z Technikum Mechatronicznego taki sposób uczestnictwa w zajęciach był nowością. Pracowali w zespołach 3-osobowych. Aby w pełni sprostać wymaganiom korzystali z takich urządzeń jak: smartfon, projektor, komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Zadanie było problemowe a dodatkowo wykorzystanie technologii informacyjnych oraz informatycznych pozwalało, oprócz powyższych, na skorzystanie z elektronicznego tłumacza. Podczas standardowej realizacji podstawy programowej uczniowie pracują samodzielnie zmagając się ze stworzeniem odpowiedniego programu w LOGO Soft Comfort - wersji polskiej. W anglojęzycznym eksperymencie musieli wykazać się umiejętnością pracy w grupach i podziałem zadań np: pierwszy uczeń pracował nad tłumaczeniem, drugi nad interpretacją rysunków, a trzeci nad stworzeniem programu.

Temat dotyczący sterowników PLC realizowany jest w zawodzie: Technik Mechatronik. Ale sposób prowadzenia zajęć oraz konfrontacje językowe można zastosować dla innych zawodów.

 

Magdalena Wieloch

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie