Unia Europejska      2018-11-28 20:27:48

Szkolenie na temat zachowań w trudnych sytuacjach

Dnia 28 listopada w ramach projektu „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy”. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadczasowa mobilność kadry edukacji szkolnej” odbyło się szkolenie warsztatowe: „Stres. Trening relaksacyjny” na temat zachowań w trudnych sytuacjach. Szkolenie prowadziła pani psycholog i psychoterapeuta Arleta Zysko-Lar z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ostrzeszowie. Podczas szkolenia nauczyciele mieli okazję poznać różnego rodzaju techniki, które mają pomóc w opanowaniu i unikaniu stresu, co z pewnością jest konieczne w pracy z młodzieżą ale też podczas zagranicznych wyjazdów szkoleniowych. Szkolenie to również okazja do integracji, poznania swoich mocnych i słabych stron. Na zakończenie wspólnie opracowano najlepsze metody radzenia sobie ze stresem.

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie