Unia Europejska      2018-11-28 20:07:35

Szkolenie na temat efektywnego nauczania

Dnia 9 listopada odbyło się  szkolenie organizowane przez ORE i Goethe Instytut na temat efektywnego nauczania i uczenia się języków obcych. Szkolenie prowadziła pani Ksenia Herbst-Buchwald doradca metodyczny nauczycieli języka niemieckiego ODN Poznań, CSW 2020 lider programu DELFORT region wielkopolski, kujawsko-pomorski lider programu Fokus Grundschule. Prowadząca szczegółowo omówiła strategie potrzebne w efektywnym nauczaniu. W ramach projektu PO WER „ Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy ”po szkoleniu przeprowadziłam w klasach 1 TP, 1RZ, 2SI, 1ALO ankietę w celu poznania typu uczącego i podania wskazówek do efektywnej nauki. Mają one pomóc uczącym się w nauce, przyswajaniu słówek a co za tym idzie lepszym zapamiętywaniu. Baza materiałów jest dostępne w serii książek DLL2 Wie lernt Man Fremdsprachen. Na lekcjach wykorzystałam materiały dostępne na stronach internetowych: deutschmusikblog.de i paul-matthies.de.

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie