Unia Europejska      2018-10-07 22:40:05

Nauczyciele uczą się języków obcych.

Nauczyciele  w Zespole Szkół Nr 2 uczą się  języków obcych w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 

 Nauczyciele przedmiotów zawodowych  i nauczyciele języków obcych  uczą się języków obcych pod okiem wyspecjalizowanej kadry  do wyjazdów na kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne w ramach projektu: „ Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy.” Projekt   został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” . Nauczycie rozpoczęli od września naukę  języka angielskiego w szkole językowej Nova Centrum w Ostrzeszowie. Kursy w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo będą trwały od września 2018 r.  do maja/czerwca 2019 r.  4 nauczycieli języków obcych podjęło naukę drugiego języka obcego (francuskiego lub angielskiego) a  jedna z  nauczycielek języka niemieckiego podjęła naukę języka francuskiego i angielskiego. Dla nauczycieli, którzy nie uczestniczą w zajęciach w szkole Nova Centrum zorganizowano zajęcia w szkole.  Dla nauczyciela fizyki, który wyjedzie na kurs języka niemieckiego do Austrii  przygotowano szkolenie językowe prowadzone przez nauczycieli w ramach wsparcia koleżeńskiego. Na platformie moodle zostaną również zamieszczone analizy artykułów z czasopisma Języki Obce w Szkole. Nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego zapoznają się również z artykułami na temat nauczania i nauki języków obcych w Magazin Sprache dostępnymi w na stronie Goethe Institut. Znajomość języków obcych: angielskiego, niemieckiego  i francuskiego przyczyni się do zwiększenia   ilości nauczycieli posługujących się językiem obcym, co z pewnością nada szkole wymiar europejski,  buduje  wizerunek  szkoły jako organizacji uczącej się, otwartej na nowości.  Podniesienie kompetencji przez  nauczycieli służy budowaniu ich autorytetu, wpływa na motywowanie uczniów do podnoszenia ich kwalifikacji. Umiejętność posługiwania się językiem obcym odpowiada potrzebom szkolenia zawodowego,  pomoże nauczycielom  zaangażować się w projekty międzynarodowe i  konkursy, pozwoli w większym stopniu wykorzystać technologię komputerową np. bazę materiałów dostępnych w internecie. Lekcje przygotowujące do wyjazdów pozwolą nauczycielom przełamać barierę językową, zdobyć i poszerzyć słownictwo, poznać  zwyczaje i kulturę danego kraju i co się z tym wiąże lepiej przygotować się do planowanych mobilności.

Anna Płaczkowska

 

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie