Unia Europejska      2018-10-07 22:12:44

Szkolenie projektowe

Szkolenie dotyczące zarządzania projektami

 Koordynator projektu  p. Anna Płaczkowska  wraz z księgowym p. Pawłem Tomczyńskim wzięli  udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na temat zarządzania projektami mobilności ponadnarodowej dla instytucji realizujących projekty  na zasadach programu Erasmus+ finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs 2018, które odbyło się  dnia 1.  października  w Warszawie.

Pani Liliana Budkowska dyrektor Biura Programów  Zewnętrznych i Międzysektorowych poinformowała o  ilości złożonych wniosków i kwocie dofinansowania  ich z programu Erasmus+. Zachęciła również do składania wniosków w poszczególnych sektorach i akcjach oraz poinformowała o funduszach norweskich i EOG oraz programie Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Pani Agnieszka Wielgomas- koordynator zespołu FRSE przedstawiła plan szkolenia i  a po zakończeniu prezentacji  odpowiedziała na pytania dotyczące poszczególnych zagadnień. Na szkoleniu omówione zostały przez pracowników FRSE  najważniejsze kwestie dotyczące  umowy finansowej pomiędzy FRSE a Beneficjentem , zarządzania projektem, monitorowania postępów uczestników, wymaganych certyfikatów,  sporządzenia umowy między organizacją wysyłająca a uczestnikiem  oraz  raportowania  i zarządzania projektem.

Pani Aldona Hryciuk dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Woźnikach i zarazem beneficjent programu PO WER  wskazała   etapy projektu i celowość systematycznej pracy nad jego przebiegiem. Poleciła również placówki, w których odbywali kursy nauczyciele z jej placówki oraz przedstawiła efekty, jakie projekt miał na szkołę. Na zakończenie szkolenia odbyły się konsultacje z pracownikami FRSE.

 

 

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie