Ogólny      2018-05-21 19:47:05

"OBCY" JĘZYK W NASZEJ SZKOLE.

Nauczyciele naszej szkoły biorący udział w programie " Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata" wykazują wiele form aktywności

Jedną z nich jest eksperyment polegający na przeprowadzeniu przez uczestników - nauczycieli lekcji otwartych z przedmiotów zawodowych w wybranym języku obcym lub przedstawienie kultury, stylu życia lub myśli technicznej wybranego kraju. Oto kilka informacji o tych zajęciach.

Katarzyna Droga w klasie III technikum architektury krajobrazu przeprowadziła lekcję na temat "Ogrody społeczne w Berlinie". Dowiedzieli się z lekcji, że tego typu obszary publiczne, są nie tylko specyficznym, ogólnodostępnym terenem zieleni, ale przede wszystkim miejscem integracji społecznej dla różnych grup wiekowych. Miejscem wartym do naśladowania, w którym mieszkańcy dużego miasta mogą aktywnie spędzić wolny czas uprawiając rośliny użytkowe (takie jak truskawki, pomidory, ziemniaki) oraz angażując się w drobne prace organizacyjne i porządkowe na tym terenie.

Danuta Grzesiak przeprowadziła lekcję z rysunku technicznego z wykorzystaniem anglojęzycznej wersji programu SolidEdge. SolidEdge jest programem typu CAD do sporządzania dokumentacji technicznej wyrobów. Zawiera różne moduły umożliwiające wykonywanie rysunków płaskich (2D), modelowanie przestrzenne (3D), wykonywanie złożeń wyrobów, symulację działania wyrobu oraz obliczenia inżynierskie. Działanie poszczególnych instrukcji prezentowano na tablicy multimedialnej. Uczniowie wykonywali je na swoich komputerach. Opisy czynności  pojawiające się w programie po angielsku były tłumaczone przez uczniów na język polski i zapisywane w powstającym podręcznym słowniczku. Dzięki temu uczniowie przyswoili sobie angielskie nazewnictwo techniczne związane z rysowaniem.

Urszula Łacina zabrała swoich uczniów klas Technikum Rolniczego oraz klasy pierwszej Technikum Logistycznego na wystawę AGRO SHOW w Bednarach. Uczniowie obejrzeli  największe w Europie targi rolnicze. Na 120 hektarach prezentowało się 800 wystawców z kraju i zagranicy. Impreza organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Oprócz pawilonów wystawowych na targach odbywały się pokazy maszyn i pojazdów, wykłady i seminaria, działała także wioska bezpieczeństwa. Nie tylko przedsiębiorstwa związane z rolnictwem, ale również salony samochodowe, banki i firmy leasingowe prezentowały na targach swoje propozycje. Uczniowie mieli bezpośredni kontakt z przedstawicielami renomowanych firm z całej Europy.

Robert Miguła w klasie technikum energetyki odnawialnej przeprowadził lekcję na temat paneli fotowoltaicznych niemieckiej firmy Solar - Fabrik. Celem podstawowym lekcji było zapoznanie uczniów z parametrami paneli fotowoltaicznych firmy Solar-Farik  z Wiesen w Niemczech, która ma ponad 20 letnie doświadczenie w produkcji. Uczniowie mogli zapoznać się z propozycją firmy poprzez stronę http://solar-fabrik.de/produkte, za pomocą której przenalizowaliśmy podstawowe parametry paneli, zarówno te związane z ich gabarytami i jak i parametrami prądowymi. Uczniowie mogli zapoznać się z geograficznym położeniem fabryki za pomocą gogle- maps, jak i słownictwem technicznym związanym z charakterystyka paneli . Został opracowany wstępny słowniczek terminów niemieckich, który będzie na bieżąco uzupełniany wraz z nowymi tematami dotyczącymi energii odnawialnej.

Uczniowie mogli pracować z tekstem dotyczącym fotowoltaiki opracowanym w języku polskim oraz języku angielskim

streszczenie

Słońce jest niewyczerpalnym źródłem czystej energii, z bogactwa tego możemy korzystać dzięki modułom fotowoltaicznym. Systemy fotowoltaiczne działają niezależnie od sieci energetycznej, gwarantując stałe dostawy energii nawet w przypadku awarii sieci energetycznej. Nasłonecznienie w naszym kraju jest różne w zależności od regionu i waha się w granicach od 1 do 1,20 kWh/m2. Dzięki opracowaniu nowych technologii na wykonanie modułu o tej samej mocy zużywamy 7–10 razy mniej krzemu niż jeszcze kilka lat temu. Co więcej, produkowane w ten sposób ogniwa mają wyższą sprawność, która dochodzi do 20%, a można będzie osiągnąć nawet jeszcze większą, dzięki wysokiej jakości stosowaniu monokryształów krzemu i wyrafinowanej obróbce. Wszystko to powoduje, że koszt zakupu baterii zwraca się już po 2 latach, a nie jak w dotychczas produkowanych – po 5 latach. W opracowaniu skupiono się na praktycznym zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych oraz urządzeń z nimi powiązanych do zaspokojenia potrzeb energetycznych w typowym gospodarstwie domowym metodą helioelektryczną, która polega na bezpośredniej przemianie energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wykonano kalkulację kosztów instalacji, czasokres amortyzacji oraz przedstawiono korzyści płynące z zastosowania ogniw fotowoltaicznych. Testy wykonane zostały w typowym gospodarstwie domowym, aby uwiarygodnić wyniki pomiarów.abstract

Solar energy applied to feed electrical appliances in a standard household
The sun makes an inexhaustible source of pure energy that can be taken advantage of by the application of photovoltaic modules. Photovoltaic systems can operate independently of power networks or expensive energy carriers. They can generate electric energy at varied weather conditions, also on cloudy days. Solar energy is free and makes an unlimited widely occurring source of energy available at various values of radiation intensity. In Poland, intensity of solar radiation varies depending on a region and ranges from 1 to 1.20 kWh/m2 Owing to recently elaborated new technologies the amount of silicon required to produce a module of a determined power value is by 7–10 times smaller than that of a few years ago. Additionally, cells produced that way exhibit higher efficiency that can reach 22% and it seems that even higher values can be obtained with the application of high-quality monocrystals of silicon and refined processing. Owing to the mentioned developments the expense of battery purchase can get recouped in 2 years and not in 5 years as it was in the case of previously produced cells. The presented paper focuses on practical applications of photovoltaic cells and the related equipment with the purpose of meeting energy needs of a standard household by a helioelectric method that consists in3 direct conversion of solar radiation energy to electric energy. Calculations of installation costs and depreciation time have been presented as well as advantages of photovoltaic cell application as compared to similar alternative energy sources. Efficiency of selected cells and methods for the generated energy conversion together with the conversion-related costs have been assessed from the viewpoint of reaching the highest watthour efficiency. Testing has been performed in a standard household in order to obtain reliable esults. Solar energy finds ever greater number of applications, which at the time of growing prices for fossil fuels and wide-spread public apprehension for nuclear power plants, places it among important alternative and ecological sources of energy.

Aleksandra Żmuda w klasie technikum architektury krajobrazu przeprowadziła lekcję na temat zwyczajów bożonarodzeniowych panujących w Niemczech. Uczniowie w czasie lekcji nie próżnowali. Z przygotowanych materiałów wykonali wiele ozdób. Ich wytężoną pracę i jej efekty możemy  podziwiać na zdjęciach poniżej.

Wojciech Staszewski przeprowadził w klasie III Technikum mechatronicznego lekcję o układach pamięciowych stosowanych w urządzeniach elektronicznych. W części wprowadzającej uczniowie otrzymali słowniczek z wyrazami związanymi z pamięciami. Zapoznali się ze słownictwem oraz wymową. Oto fragment słowniczka:

 

storage – magazynowanie

hard disc – twardy dysk

memory cell – komórka pamięci

kilobytes – kilobajty

capacity – pojemność

interface – interfejs

density – gęstość

device – urządzenie

recording – nagranie

cloud – chmura

backup – kopia zapasowa

data – dane

recover – odzyskać

software – oprogramowanie

hardware – sprzęt komputerowy

integrated circuit – układ scalony

access time - czas dostępu

transfer speed – szybkość transmisji

capacity - pojemność

non-volatile – nieulotna

baud rate – szybkość transmisji

random access – o dostępie swobodnym

refresh- odświeżanie

erase – wymazać

 

W dalszej części zajęć obejrzeli prezentację pokazującą historię i rozwój układów pamięciowych. Na koniec pozostała już tylko zabawa z wykreślanką. Może i TY spróbujesz swoich sił. Poniżej wykreślanka, wyrazy, które należy odnaleźć poziomo, pionowo oraz ukośnie. Pozostałe litery utworzą hasło. Dobrej zabawy :)

 

Word search

 

PASSWORD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ ;)

 

WORDS:

BACKUP, DEVICE, FLOPPY, TAPE, FLASH, STORAGE, RAM, RECORDING, CELL, CLOUD, INTERFACE, DISC

CAPACITY, RECOVER, CORE, DRUM , DATA, DENSITY, CARD

 

Sądzę, że przeprowadzone zajęcia były ciekawym doświadczeniem zarówno dla prowadzących je nauczycieli jak i uczniów. Jak podkreślali nauczyciele przed zajęciami odczuwali "dreszczyk " emocji wynikający z konieczności zmierzenia się ze swoimi umiejętnościami językowymi. Poprowadzenia zajęć, omówienia zagadnień, dyskusji w języku obcym. Z kolei dla uczniów stwarzało to możliwość praktycznego użycia języka obcego w zakresie swojego zawodu. Część lekcji miała charakter wyjazdowy, część odbyła się w szkole. Myślę, że gdy już raz zostały "przełamane lody" w kolejnych klasach i kolejnych latach coraz więcej lekcji będzie prowadzonych z wykorzystaniem języków obcych. Będą stanowiły ciekawe urozmaicenie w czasie nauki, przekonają zarówno uczniów jak i nauczycieli, że znajomość języka obcego poszerza możliwości w kontaktach z innymi ludźmi, przekazywanie myśli, co w dzisiejszym globalnym świecie jest kluczowe.

 

Wojciech Staszewski

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie