Ogólny      2017-06-21 12:11:03

Projekt „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...

Szanowna Dyrekcjo, drodzy Nauczyciele i Uczniowie, za kilka dni rozpoczynają się wakacje dla grupy 22 nauczycieli biorących udział w projekcie „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata..." POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna, to także czas tygodniowych i dwutygodniowych pobytów na kursach języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (kursy ogólne języka i metodyczne).

W tym tygodniu (19.06.2017) rozpoczęły się kursy języka angielskiego w: Londynie (pani Katarzyna Duczmal, Sylwia Reng), Cork (pani Danuta Grzesiak) oraz w St. Julians na Malcie (p.Justyna Śmiatacz-Skorupska, p. Anna Łukasik, p. Katarzyna Matuszak, p. Urszula Łacina, p. Beata Stajszczyk, p. Renata Kubiaczyk).

W kolejnym tygodniu (26.06.2017) mobilności rozpoczną: p.Aleksanda Zmuda (kurs języka angielskiego w Edynburgu), p. Katarzyna Droga (kurs języka niemieckiego w Berlinie) oraz p.Anna Klósak i p.Jacek Hałas (kurs metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego w Berlinie).

W lipcu (03.07.2017) na kursy metodyczne wyjadą również: p. Katarzyna Dembska (kurs dla nauczycieli języka angielskiego w Dublinie), p. Malwina Kraśnicka (kurs dla nauczycieli języka angielskigo w Brighton) p. Sławek Świstak-Trawiński (kurs dla nauczycieli w St.Julians na Malcie), p.Agnieszka Mańkowska (kurs dla nauczycieli języka niemieckiego w Wiedniu) oraz p.Marta Gaszewska (kurs dla nauczycieli języka hiszpańskiego w Salamance).

10 lipca rozpocznie się kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego w Edynburgu, w którym weźmie udział p. Andrzej Kułak. Wrześniowy czas przyniesie zakończenie wyjazdów na mobilności, a w kursach wezmą udział p. Wojeciech Staszewski (kurs języka angielskiego w St.Julians, 04.09.2017) oraz p.Robert Miguła (kurs języka niemieckiego
w Berlinie, 11.09.2017).

W imieniu grupy projektowej zapraszam na prezentację filmu promującego projekt.
Opracowanie: Anna Klósak