Ogólny      2017-02-23 19:31:09

WYNIKI REKRUTACJI NA STAŻE I SZKOLENIA w projekcie „Zawodowcy na 6stkę!”

Dobiegła końca rekrutacja na staże i szkolenia, która trwała od 23 stycznia 2017r. do 21 lutego 2017r.

Wyniki naboru na poszczególne szkolenia i staże znajdują się na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu do Zespołu Szkół nr 2.

Do punktu rekrutacyjnego wpłynęło 118 zgłoszeń do udziału w projekcie „Zawodowcy na 6stkę!”. 

Aż 100 kandydatów spełniło wymagania i zostało zakwalifikowanych:  

  • 48 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, 
  • 24 uczniów z kierunku technik architektury krajobrazu,
  • 28 uczniów z kierunku technik rolnik.  

W drugim etapie rekrutacji młodzież została przydzielona do poszczególnych form wsparcia. Stworzono również listę rezerwową, na której znalazło się 18 osób. 

Teraz przed młodzieżą duża szansa na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych poprzez szkolenia i  warsztaty praktyczne z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy oraz staże na odpowiednim poziomie zawodowym. Dzięki temu po skończeniu szkoły będą pewni swoich kwalifikacji i spełnią oczekiwania pracodawców. 

 

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny