Ogólny      2016-10-12 22:00:03

Obchody Dnia Papieskiego w Naszej szkole

W minioną niedzielę obchodziliśmy w Kościele XVI Dzień Papieski. Hasło przewodnie tego dnia brzmiało " Bądźmy Świadkami Miłosierdzia".

Łączy się ono ściśle z obchodzonym Rokiem Miłosierdzia, ogłoszonym na obecny Rok Kościelny przez Papieża Franciszka.
Z tej okazji młodzież naszej szkoły pod opieką P. Haliny Kurzawy przygotowała uroczystą Akademię. Dzieląc się swoimi talentami - muzycznymi i wokalnymi, aktorskimi i recytatorskimi ukazała miłosierdzie, jako największy przymiot Boga, a także konieczność świadczenia miłosierdzia wszędzie tam, gdzie jesteśmy na co dzień.
Mówiły o tym teksty narracji, wierszy, piosenek, a także odegrana przez młodych aktorów scenka, która była współczesną wersją przypowieści o " Miłosiernym Samarytaninie".
Przemówienia św. Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu, dostarczyły wielu wzruszeń. Nasz Wielki Papież wielokrotnie ukazywał Pana Boga, który jest bogaty w miłosierdzie dla każdego człowieka.
Dzień Papieski przeszedł do historii. Mamy jednak nadzieję, że lekcja jaka z niego płynie pozostanie w sercach na zawsze.

Opracowanie: Halina Kurzawa