Ogólny      2016-05-17 21:23:51

Certyfiakty Europass Mobilność rozdane!

W kwietniu nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów Europass Mobilność pierwszym uczestnikom projektu „ Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów technikum” realizowanemu w ramach programu Erasmus+.

Wręczenia certyfikatów dokonał Starosta Ostrzeszowski, p. Lech Janicki. Dokument otrzymali uczniowie kierunków technik informatyk, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych, którzy w 2015 roku brali udział w zagranicznych praktykach zawodowych.
Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, umożliwiającą obywatelom Europy prezentację własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą. Dokument Europass – Mobilność zawiera informacje na temat zakresu wiedzy i doświadczeń zdobytych przez uczniów podczas zagranicznych praktyk. Jest to dokument ceniony na europejskim rynku pracy, gdyż w przejrzysty sposób prezentuje doświadczenie zawodowe, umiejętności i kwalifikacje posiadane przez potencjalnych pracowników.

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska-Kosik