Język niemiecki      2015-10-15 22:55:23

"Przyszłość nauczania języka niemieckiego - Innowacje i wymiana doświadczeń".

I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Języka Niemieckiego, 10.10.2015, Warszawa.

„Przyszłość nauczania języka niemieckiego” to hasło przewodnie I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Języka Niemieckiego zorganizowanej przez Stowarzyszenie PASE. Jest to wydarzenie, które Stowarzyszenie PASE postanowiło zorganizować po raz pierwszy w swojej ponad dwudziestoletniej działalności.
W minioną sobotę, 10 października 2015r., nauczyciele języka niemieckiego pracujący na wyższych uczelniach, w szkołach państwowych a także prywatnych spotkali się w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Warto zaznaczyć, iż jest to pierwsze tego typu konferencja poświęcona wyłącznie kwestii nauczania języka niemieckiego.
W zamierzeniu organizatorów to wydarzenie miałoby się stać pierwszą prawdziwą platformą wymiany doświadczeń tego sektora branży językowej. Udział w konferencji był niezwykle intensywnym i różnorodnym jednodniowym wydarzeniem dla nauczycieli, właścicieli i dyrektorów szkół językowych celujących w nauczanie języka niemieckiego, metodyków a także wydawców.
Do grona prelegentów zaproszono ekspertów w dziedzinie nauczania języka niemieckiego, wykładowców wyższych uczelni, metodyków, trenerów i szkoleniowców, którzy zaprezentowali swoje przekonania dotyczące rozwoju zawodowego nauczycieli języka niemieckiego. Jestem przekonana, że mój udział w konferencji pozwolił mi na zapoznanie się z najnowszymi praktykami metodycznymi, nowatorskimi rozwiązaniami cyfrowymi oraz zapewnił wymianę informacji z nauczycielami języka niemieckiego z całej Polski.

Opracowanie: Anna Klósak