Ogólny      2015-06-02 19:22:50

Sukcesy naszej uczennicy

Marta Janicka – uczennica kl. I MS odnalazła w naszej szkole możliwość rozwijania swoich talentów aktorskich. Wzięła udział w licznych konkursach aktorskich, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Najważniejsze z nich to:
  • III miejsce na Regionalnym Przeglądzie Monodramów w Kaliszu,
  • Wyróżnienie na Dniach Kultury Szkolnej w kategorii „Wywiedzione ze słowa”,
  • Wyróżnienie w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Trzciance.
Ten rok szkolny nasza zdolna aktorka może więc zaliczyć do bardzo udanych . Gratulujemy i wierzymy, że jej umiejętności będą się rozwijać. Opiekę nad Martą sprawował p. Witold Pelka.

Opracowanie: Witold Pelka