Język polski      2015-04-28 09:04:46

Nietypowa lekcja języka polskiego czyli krótka wycieczka w zakamarki Ostrzeszowa.

Uczniowie klasy pierwszej technikum logistycznego razem z panią Beatą Stajszczyk byli na lekcji języka polskiego w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.Zwiedzili tam krypty klasztorne, kościół oraz muzeum. Tematem zajęć były zasady zakładania klasztorów w średniowieczu, funkcje, jakie pełniły zakony w minionych wiekach, życie zakonników, asceza oraz filozofia średniowiecza. Uczniowie poznali również historię Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie i mieli okazję podziwiać walory artystyczne tego obiektu.

Opracowanie: Beata Stajszczyk