Ogólny      2015-04-17 09:55:39

Logistycy na praktykach zawodowych w Niemczech

W dniu 12 kwietnia grupa 7 uczniów z klasy III technikum logistycznego udała się na praktyki zawodowe do Niemiec. Wyjazd uczniów możliwy był dzięki realizacji w ZS Nr 2 projektu pt.” Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów technikum” współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w ramach programu Erasmus +. Jest to druga mobilność realizowana w ramach tego projektu. Pierwsza miała miejsce w marcu - wyjazd uczniów technikum informatycznego do Anglii. Uczniowie biorący udział w zagranicznym wyjeździe do udziału w projekcie wytypowani zostali w wyniku kilkuetapowego procesu rekrutacji. Logistycy spędzą w Niemczech dwa tygodnie. Będą tam odbywali praktyki zawodowe w niemieckim centrum kształcenia zawodowego. Udział w mobilności to nie tylko szansa na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i rozwoju umiejętności zawodowych, logistycy mają także zapewniony bogaty program kulturowy, który zapewne dostarczy im wielu niezapomnianych wrażeń. Opiekę nad grupą pełni Pani Anna Płaczkowska.

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska-Kosik