Ogólny      2015-04-12 22:12:57

Kurs udzielania pierwszej pomocy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji rolniczej.

Jak co roku na lekcję o udzieleniu pierwszej pomocy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji rolniczej została zaproszona Pani Marta Mydlak - ratowniczka z Grabowskiego Centrum Ratowniczego.Zajęcia odbyły się w klasie 1RZA. Uczniowie oprócz zadawania pytań mogli aktywnie i z uśmiechem ćwiczyć sztuczne oddychanie co widać na załączonych zdjęciach. Do następnego roku!

Opracowanie: Tomasz Jurkiewicz