Ogólny      2015-02-24 19:05:25

Podsumowanie konkursu "Zwierzęta i ptaki domowe w obiektywie"

Nadszedł czas na podsumowanie konkursu zorganizowanego przez Tomasza Jurkiewicza i Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.Wyniki zostaną ogłoszone i nagrody wręczone laureatom już niebawem. Trzy najlepsze, wyróżnione prace przez szkolne Jury (tylko psów), wezmą udział w następnym już pozaszkolnym etapie, czyli Konkursie Fotograficznym „Kocham psa, bo...” Ostatnie prace konkursowe z klas 1TL i 1MS możecie obejrzeć poniżej. Badania DNA wykazały też, że udomowienie psa nie było pojedynczym zdarzeniem i wymagało udziału kilku różnych populacji wilka szarego. Rasy pierwotne psów powstawały głównie w wyniku presji środowiskowej (dobór naturalny), natomiast współczesne rasy psów uzyskano wyłącznie w wyniku doboru sztucznego. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że zarówno cechy fizyczne jak i charakterologiczne, są zależne od genotypu. Pula nagród konkursu wynosi 1 500 zł.

Opracowanie: Tomasz Jurkiewicz