Ogólny      2021-11-28 00:00:00

STOP PRZEMOCY! PRZERWIJ MILCZENIE!

25 listopada rusza międzynarodowa akcja:
„16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet” 
 
W Polsce jedną z najczęściej spotykanych form tej przemocy jest przemoc w rodzinie.
Kobiety stanowią 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, ale nie otrzymują kompleksowej pomocy - ich zeznania bywają podważane, a otoczenie często usprawiedliwia sprawcę.
Przemoc w rodzinie - fakty:
Przemoc w rodzinie, to przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna lub ekonomiczna.
Ma ona miejsce nie tylko w rodzinach z tzw. marginesu społecznego, lecz także w tych dobrze sytuowanych - występuje we wszystkich grupach społecznych. Przemoc w rodzinie nie jest zachowaniem incydentalnym i zwykle powtarza się według określonego schematu.
Fakt pozostawania w związku ze sprawcą, może wydawać się niezrozumiałe.
Specjaliści najczęściej odwołują się do syndromu wyuczonej bezradności lub do syndromu stresu pourazowego.
Sytuację ofiary często porównuje się także do sytuacji ofiar zamachów terrorystycznych, przy czym ofiara przemocy w rodzinie pozostaje w stanie zagrożenia życia zazwyczaj przez dużo dłuższy czas, a sprawcą nie jest obcy terrorysta, lecz osoba najbliższa.
Ofiary, wbrew dość powszechnemu stereotypowi, podejmują wiele działań w celu poprawy swojej sytuacji!
Przyczyną przemocy w rodzinie nie jest alkohol, ani inna patologia. 
Najbardziej powszechną formą przemocy wobec kobiet w Polsce jest przemoc w rodzinie.
 
Uwaga: przemoc w rodzinie to sytuacja, w której występuje sprawca i ofiara; to nie konflikt, spór czy kłótnia dwóch równych sobie stron.
Za stosowaną przemoc odpowiada wyłącznie SPRAWCA.
 
Paulina Waligóra, pedagog

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie