Ogólny      2021-05-10 00:00:00

Ogłoszenie dyrektora

Informuję, że nauka praktyczna dla Branżowej Szkoły (oinps) w warsztatach szkolnych zostaje wznowiona od 7 maja 2021 roku.
Ewentualne zajęcia praktyczne w Technikum są możliwe wg dotychczasowych zasad, po uprzednim ustaleniu z dyrektorem lub kierownikiem praktycznej nauki zawodu.
Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego: dezynfekcja, dystans, maseczki.
 
 
Ziemisław Szmaj

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie