Ogólny      2021-04-23 00:00:00

Spotkanie z YORGHAS FOUNDATION 

YORGHAS FOUNDATION 
W środę 21.04 i czwartek 22.04 uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkania z panią Aliną Pelką - prezesem fundacji YORGHAS FOUNDATION oraz wiceprezesem - panią Darią Wrażeń.
Panie bardzo ciekawie opowiadały o swoich działaniach w Afryce, o wspaniałych akcjach, które niosą elementarną pomoc dzieciom i ich matkom. Prezentowały aktualnie prowadzone kampanie, zachęcając nas do przyłączania się do tych szlachetnych działań (np. Ołówki dla Afryki - nasza szkoła bierze w niej udział) i ich nagłaśniania.
Przpomnijmy, że misją fundacji jest:
- niesienie pomocy potrzebującym, szczególnie kobietom ciężarnym, rodzącym i ich dzieciom, osobom bezbronnym, chorym i niepełnosprawnym, a także ofiarom kryzysu humanitarnego, ubóstwa i wykluczenia społecznego;
-upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem równych praw kobiet i mężczyzn oraz ochrony praw dziecka;
-szerzenie tolerancji rasowej, etnicznej i religijnej, przeciwdziałanie rasizmowi i wszelkim przejawom dyskryminacji i wykluczenia społecznego.
Paulina Waligóra
Marta Gaszewska

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie