Ogólny      2014-05-17 21:09:09

Szkolny konkurs ortograficzny z języka angielskiego

15 maja miał miejsce coroczny szkolny konkurs ortograficzny z języka angielskiego.

Zadanie konkursowe polegało na bezbłędnym zapisaniu angielskiego tekstu, który został przeczytany przez pana Andrzej Kułaka (nauczyciela języka angielskiego). Tekst, noszący tytuł "The No-Diet Diet", zawierał 144 wyrazy i pochodził z internetowego wydania brytyjskiej gazety "The Sun".
W szkolnym dyktandzie wzięło udział 19 uczniów z klas: 1a LO, 1a TI, 1 ES, 2b LO i 3a TI. Największą poprawnością ortograficzno-interpunkcyjną wykazała się Paulina Balawajder z klasy 2b LO (96% poprawności). Drugie miejsce zajął uczeń klasy 1a TI - Konrad Kaczmarski (91% poprawności), natomiast trzecie miejsce - Michał Parkitny (także klasa 1 a TI; 90% poprawności). Na wyróżnienie zasługują także uczniowie: Damodar Łepski (klasa 3a TI), Szymon Mądry (klasa 2b LO) i Kornel Zając (klasa 3a TI) - którzy zajmując ex aequo 4 miejsce, zdobyli 89% poprawności. Gratulujemy!

Opracowanie: archiwum